- מסעדת בנחלה - Banahala, נהריה
 

- מסעדת בנחלה - Banahala, נהריה

 
 
 
בנחלה - Banahala